Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Producenci
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego netbiuro.pl

§1 – Strony i przedmiot transakcji

1. Sprzedawcą towarów i usług oferowanych przez serwis internetowy netbiuro.pl jest Biznes Sfera
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Krowoderska 22  NIP: 6793100023  REGON: 123082190

2. Niniejszy Regulamin, który określa zasady korzystania z oferty sklepu internetowego jest dostępny na stronie internetowej netbiuro.pl.

3. Warunkiem korzystania z oferty sklepu jest akceptacja niniejszego Regulaminu, po uprzednim
zapoznaniu się z jego zapisami. Korzystając z usług sklepu, Nabywca oświadcza, że zapoznał się i
przyjął do wiadomości treść niniejszego Regulaminu w pełnym jego brzmieniu.

4. Sklep internetowy umożliwia zakup produktów wymienionych w ofercie za pomocą sieci elektronicznej – Internet.

5. Wszystkie ceny, opisy, informacje dotyczące oferowanych produktów i usług stanowią zaproszenie nabywcy – w rozumieniu przepisu art. 71 KC – do zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

6. Towary oferowane w sklepie są fabryczne nowe i objęte pełną gwarancją producenta.

7. Na stronie sklepu znajdują się informacje na temat właściwości danego produktu, jego parametrów technicznych itp. Sprzedawca oświadcza, że dane na temat oferowanych produktów przedstawiane są rzetelnie, zgodnie z danymi ich producentów oraz że dołoży wszelkich starań, aby informacje te były uaktualnianie na bieżąco.

8. Konsultanci telefoniczni sprzedawcy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00–16.00 i są dostępni pod numerem telefonu 695840695

9. Biuro sklepu położone w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 22 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.§2 – Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Podczas dokonywania zakupu w sklepie internetowym net-biuro.pl zawarta zostaje umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą (osoba korzystająca ze sklepu internetowego netbiuro.pl ), a Sprzedawcą .

2. Utrwalenie i zabezpieczenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Nabywcy dowodu zakupu tj. paragonu lub faktura VAT.

3. Nabywca korzystający z oferty sklepu, zobowiązany jest do:

a) Przestrzegania przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego Regulaminu;

b) Nie rozsyłania i nie umieszczania w ramach stron sklepu niezamówionej informacji handlowej,
w tym treści naruszających dobre obyczaje, w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych klientów sklepu;

c) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego;

4. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych, uniemożliwiających realizację zamówienia. Przed odmową realizacji zamówienia Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z takim Nabywcą celem weryfikacji lub ustalenia jego poprawnych danych.

§3 – Składanie zamówień

1. Składając zamówienie Nabywca zobowiązany jest do podania telefonu kontaktowego, adresu e-mail, adresu dostawy towaru oraz, w przypadku żądania dostarczenia faktury VAT, prawidłowej nazwy i adresu firmy oraz numeru NIP nabywcy towaru.

2. Zamówienia w sklepie netbiuro.pl można złożyć:

a) Bezpośrednio na stronie sklepu, wypełniając formularz zamówienia, po umieszczeniu towarów w koszyku;

b) Telefonicznie pod numerem 695840695 dostępnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

c) Za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienia przesłanego na adres e-mail

d) Osobiście w siedzibie sklepu w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 22 czynnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Dokonując zakupów w sklepie netbiuro.pl, Nabywca zgadza się na wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT bez podpisu Nabywcy.

4. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadkach niezależnych od Sprzedawcy tj. brak danego towaru na rynku, siła wyższa , likwidacja fabryki producenta itp. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się niezwłocznie z takim Nabywcą wyjaśniając przyczyny niemożności realizacji zamówienia i wskazuje ewentualne oferty towarów o zbliżonych parametrach oraz o możliwości odstąpienia od umowy.

§4 – Ceny i sposoby płatności

1. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT, cła i inne podatki.

2. Informacje o cenie zakupu towaru jest podawana na stronie sklepu netbiuro.pl i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W wyżej wymienionym okresie cena towaru nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.

3. Zapłata za zamówione w sklepie netbiuro.pl towary może być wykonana według wyboru Nabywcy:

a) gotówką w siedzibie sklepu przy ulicy Krowoderskiej 22 w Krakowie przy osobistym odbiorze towaru;

b) gotówką kurierowi firmy spedycyjnej, w wybranym przez Nabywcę miejscu dostawy (tzw. Płatność za pobraniem);

c) przelewem bankowym na numer konta podany na stronie sklepu. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia otrzymany w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Towar zostanie wysłany Nabywcy do 48 godzin od momentu wpłynięcia na konto Sprzedawcy pełnej ceny jego sprzedaży;

d) przelewem bankowym z odroczonym terminem płatności (dotyczy tylko odbiorców instytucjonalnych, po indywidualnym uzgodnieniu tej formy płatności ze Sprzedawcą)

4. W przypadku wyboru przez Nabywcę płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia Nabywcy przez Sprzedawcę, powoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i ewentualnie wybrać inną formę płatności.

5. W stosunkach z Przedsiębiorcą rozumianym w myśl art. 431 Kodeksu Cywilnego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, a także wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.§5 – dostawa i odbiór

1. Termin realizacji zamówienia towarów oznaczonych w ofercie sklepu jako dostępne wynosi standardowo od 1 do 2 dni roboczych. Maksymalny czasu realizacji tj. od otrzymania środków od kupującego do wysyłki zamówienia nie może przekroczyć 5 dni roboczych.

2. W przypadku zamówień niestandardowych, tzw. na zamówienie - czas oczekiwania może ulec wydłużeniu zgodnie z informacją zawartą w karcie towaru. Nabywca będzie informowany na bieżąco o czasie oczekiwania na dostawę.

3. Zamówione towary dostarczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez ubezpieczoną przesyłkę: firmę kurierską . Koszt przesyłki wynosi 15,90 zł brutto za przesyłkę o wadze do 30 kg i standardowych wymiarach. Przy większych gabarytach przesyłki koszt jej zostanie wyceniony indywidualnie a Nabywca zostanie o tym poinformowany. Na terenie Krakowa dostawa jest bezpłatna przy zamówieniach za minimum 150 zł  a przy zamówieniach poniżej tej kwoty doliczane jest w Krakowie 15,90 zł tytułem kosztów transportu.

4. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura)

5. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej podczas odbioru przesyłki Nabywca powinien sprawdzić stan przesyłki oraz towaru w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia opakowania lub towaru Nabywca powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody oraz poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Protokół taki nie stanowi jednak przesłanki uzależniającej przyjęcie reklamacji, nie jest także wymagany do zgłoszenia reklamacji.§6 – Zmiana lub rezygnacja z zamówienia, zwroty towaru

1. Zmiany danych złożonego zamówienia lub rezygnacji z zamówienia można dokonać w każdej chwili.

2. Nabywca, będący Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią. W celu zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie takie stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak Konsument może złożyć takie oświadczenie także w innej przewidzianej prawem formie. Towar w celu zabezpieczenia go od ewentualnych uszkodzeń powinien być należycie zapakowany do przesłania.

3. Nabywca, będący Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia od Nabywcy, będącego Konsumentem, o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu, chyba że Konsument wybrał sposób dostawy Produktu, inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, będący Konsumentem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Nabywcy, będącego Konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Nabywca, będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt.

8. Możliwość odstąpienia przez Nabywcę, będącego Konsumentem rozumianym w myśl art.221 Kodeksu Cywilnego, umowy sprzedaży bez podania przyczyny oraz zwrotu towaru nie dotyczy:

a) świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

h) zawartej w drodze aukcji publicznej;§7 – Reklamacja, gwarancje i zwroty


1. Każdy produkt zakupiony w sklepie netbiuro.pl może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa. Nabywca ma prawo złożyć reklamację:

a) Osobiście w siedzibie Sklepu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

b) Drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony sklepu i dowodem zakupu w sklepie na adres: Biznes Sfera Sp. z o.o., ul. Krowoderska 22, 31-142 Kraków z dopiskiem – „reklamacja netbiuro.pl”. Towar powinien być należycie zabezpieczony na czas przesyłki.

2. Podstawą rozpatrywania zasadności reklamacji oraz zwrotów towarów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego towaru.

3. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej zgłoszenia przez Sprzedawcę.

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią o przyczynach niezasadności reklamacji.


§8 – Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Biznes Sfera Sp. z o.o danych osobowych zawartych w zamówieniu dla celów sprzedaży i wysyłki zamówionego towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883. Sprzedawca nie będzie bez zgody Nabywcy udostępniać jego danych osobom trzecim, za wyjątkiem gdy obowiązek ujawnienia danych wynikał z nakazu Sądu lub innych właściwych organów.

2. Sprzedawca podejmie nakazane przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne celem ochrony danych osobowych Nabywców, w szczególności celem zapobiegania pozyskaniu lub modyfikacji danych podawanych przez Nabywców podczas rejestracji lub składania zamówienia przez osoby nieupoważnione.

3. Dane osobowe Nabywców mogą być przetwarzane w celach marketingowych, wyłącznie w przypadku jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę w formie pisemnej w odrębnym oświadczeniu. Nabywcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

4. Nabywcy posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres e-mail. Nabywcy, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

5. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie., Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl